Trubarjeva domačija

Zgodovinske razstave

IZMENJAJOČI SE STALNI RAZSTAVI V GALERIJI SKEDENJ 

 

VSEM SLOVENCEM
Avtorji: Barbara Pečnik, Andrej Perhaj, Metka Starič in Niko Samsa

Razstava »Vsem Slovencem« širi ljubezen do slovenskega jezika in kulture in želi povezati vse Slovence. Nastala je kot dragocen prispevek k praznovanjem ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja, očeta slovenskega naroda in prve slovenske knjige.
VODA povezuje kraje, kjer je Trubar živel in deloval, JEZIK jih loči med seboj, PRVA KNJIGA je Slovence že v 16. stoletju popeljala v Evropo.
Razstavo sestavlja sedem stenskih panojev, na katerih je v slovenskem in štirih tujih jezikih predstavljena Trubarjeva življenjska pot. Dopolnjuje jih varjena skulptura Vsem Slovencem, ki je delo Aleksandra Arharja, in prikazuje Trubarja, ki Slovencem podarja prvo knjigo.

Ob razstavi je izšel tudi slovenski katalog »Vsem Slovencem« s prevodi v štiri jezike. V Trubarjevem letu 2008 je razstava gostovala na 17 lokacijah v tujini in 10 v Sloveniji.

Organizacija in izvedba: Zavod Parnas v sodelovanju z Javnim zavodom Trubarjevi kraji
Razstavo je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo.

 

TRUBAR IN TURJAŠKI
Avtorica: Barbara Žnidaršič

Razstava je bila pripravljena ob 500. obletnici Trubarjevega rojstva z namenom osvetliti povezave med Trubarjem in Turjaškimi, poudariti pomen njihove podpore Trubarju in drugim protestantom in prikazati življenje in delovanje turjaških gospodov v času protestantizma in reformacije.

Razstava je bila 15. marca 2008 postavljena na gradu Turjak, z januarjem 2016 pa prenesena na Trubarjevo domačijo.
Organizacija in izvedba: Javni zavod Trubarjevi kraji v sodelovanju z zavodom Parnas.

 Foto: Metka Starič

 

RAZSTAVE V TRUBARJEVI ČITALNICI

 

2013–2015
BREZ LAŠČANOV NI LAŠČ
Avtorja: Barbara Pečnik in Andrej Perhaj, izvedba: JZ Trubarjevi kraji
Razstava je bila pripravljena kot prispevek Javnega zavoda Trubarjevi kraji k počastitvi 100. obletnice podelitve trških pravic Velikim Laščam. Izhodišče za pripravo izhaja iz osnovne naloge Trubarjeve čitalnice – zbiranje in ohranjanje domoznanskega gradiva za širše področje Lašč. Razstavo so pravzaprav ustvarili in sooblikovali Laščani s svojimi spomini, ohranjenimi na starih fotografijah, na razglednicah, v posameznih predmetih, vabilih in časopisnih člankih. Pri predstavitvi pomembnih velikolaških mož in žena je poudarek na njihovi povezanosti z domačim okoljem.

 

2008–2009
RAZSTAVA KNJIG O TRUBARJU, KI SO IZŠLE V LETU 2008
Priložnostna razstava knjig o Trubarju, o drugih protestantskih piscih, o protestantizmu in reformaciji, ki so jih izdale v Trubarjevem letu različne slovenske založbe in jih podarile Trubarjevi domačiji

 

2008
KNJIGA MENE BRIGA
dr. Jedert Vodopivec  (Arhiv RS in Društvo restavratorjev Slovenije)

 

2005
OD PRVIH ZAPISOV DO MINIATURNE KNJIGE
Avtorica: Barbara Pečnik, izvedba: zavod Parnas

 

2004
TRUBARJEVI KRAJI NA STARIH RAZGLEDNICAH
Avtorica: Barbara Pečnik, izvedba: zavod Parnas