Trubarjeva domačija

Žaga in mlin

»Kulturne« vsebine povezujemo s tehniško dediščino

TEMKOVA ŽAGA

Povezavo s tehnično dediščino predstavljajo programi, ki dopolnjujejo razlago o Trubarju s tehničnimi vsebinami - z delovanjem mlina in žage. Za boljšo predstavitev je žaga že od leta 2004 opremljena z ŽAGARSKO ZBIRKO, in sicer so v notranjosti žage na ogled postavljene tri makete, ki predstavljajo razvoj žag venecijank: žaga na vreteno ali na koš, žaga na tribo ali na preslico in žaga venecijanka z jermenicami, ki je pomanjšana kopija Temkove žage. Že takrat so bili izdelani tudi panoji in zloženka. Makete je izdelal in Trubarjevi domačiji podaril Anton Prelesnik, dolgoletni gozdar na Kočevskem.

Žagarsko zbirko je Anton Prelesnik leta 2010 obnovil ter zbirko nadgradil z modelom žage s pogonom na elektriko ter s prikazom glavnih sestavnih delov žage. Preostali maketi sta bili zaščiteni s pleksi steklom.

Anton Prelesnik z maketo Temkove žage

V letu 2010 je bila opremljena tudi PEČNICA – sobica za žagarja. Ta je bila že leta 1985/1986 obnovljena v okviru obnove žage in celotne obnove Trubarjeve domačije. Notranje stene so bile že takrat prebeljene z apnom, znotraj je bila vgrajena tudi peč.
Ker se originalna žagarska orodja niso ohranila, smo ročna orodja, ki jih je žagar uporabljal pri svojem delu, in ki se do novejših časov niso bistveno spremenila, pridobili na terenu v okolici s pomočjo gozdarjev in lokalnih obrtnikov. Večina predmetov je last Dušana Zekoviča. Pripadali so njegovemu dedu, mlinarju in mizarju Ivanu Mencinu iz Dvorske vasi, ki je orodje sam izdeloval. Predmete sta darovala tudi Jože Petrič s Škrlovice in gozdar Anton Prelesnik iz Kočevja, nekaj pa je bilo izposojenih iz Tehniškega muzeja Slovenije.

Komisija za podeljevanje Valvasorjeve nagrade in priznanj je v torek, 17. maja 2011, v Narodni galeriji v Ljubljani podelila Antonu Prelesniku in Dušanu Zekoviču častno Valvasorjevo priznanje za leto 2010 za ureditev Žagarske zbirke na Temkovi žagi na Trubarjevi domačiji. Nagrada je v prvi vrsti pomembno priznanje obema ustvarjalcema, hkrati pa je tudi potrditev Trubarjevi domačiji za sedanje delo pri ohranjanju Trubarjevega izročila.

 

Leta 2011 so bili na pobudo Antona Prelesnika in v soglasju z Muzejem Ribnica na Temkovo žago preneseni deli Ogrinčeve žage iz Brež. Lastnik Ivan Ogrinc je načrtoval podrtje žage, želel pa je, da se ohrani vsaj del žagarske zapuščine njegove družine, zato je Trubarjevi domačiji podaril nekatere ohranjene predmete (štanco, gabo, cokl …). V letu 2015 so bile nameščene dodatne informativne table, ki breško žago tudi podrobneje predstavljajo.

Ivan Ogrinc s štanco na snemanju na žagi 30. 10. 2015 ter informativne table pred namestitvijo

TEMKOV MLIN

V mlinu je narejena maketa mlinskih pogonov (razlaga prenosa energije pri mlinu), panoji pa predstavljajo zgodovino Temkovega mlina, zunanjo in notranjo ureditev, življenje v mlinu. Obiskovalci spoznajo življenje in delo mlinarja v Temkovem mlinu.