Trubarjeva domačija

Kulturna dediščina

Grad Turjak in Ilijev kozolec v Dolnjih Retjah

Stritarjeva kašča na Podsmreki z zbirko malega kmečkega orodja in Sušilnica sadja na Gradežu

CERKVE, RAZGLAŠENE ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA

 

Cerkev Marijinega oznanjenja na Veliki Slevici in cerkev sv. Lenarta v Krvavi Peči

Cerkev sv. Ahacija na Gori nad Malim Ločnikom