Trubarjeva domačija

Spoznaj, varuj in ohrani dediščino Velikih Lašč - ODPOVEDANO!

Galerija Skedenj, Trubarjeva domačija
Ponedeljek, 5. oktober 2019, ob 18. uri
V predstavitvi bodo obiskovalci izvedeli katere enote kulturne dediščine z območja občine Velike Lašče so vpisane v registru nepremične kulturne dediščine, seznanjeni bodo pa tudi z merili vrednotenja, ki jih uporabljamo konservatorji za vpis v register. Posebaj bomo izpostavili nekaj ključnih arheoloških najdišč v Velikolaški pokrajini, saj so bile tu odkrite najdbe iz različnih arheoloških obdobij, najštevilčnejše pa so iz rimskega obdobja, ko je v bližini potekala vicinalna cesta. Prostor bomo predstavili tudi skozi perspektivo starih kart oz. starejših katastrov, pa tudi pojasnili osnovne arheološke metode vrednotenja in raziskav arheoloških najdišč.

 

Predavali bosta etnologinja Andreja Bahar Muršič in arheologinja dr. Maja Bricelj, konservatorki z ZVKDS, OE Ljubljana.

(ZVKDS, OE Ljubljana in Občina Velike Lašče – Trubarjeva domačija)