Trubarjeva domačija

Dnevi evropske kulturne dediščine

Levstikov dom, Velike Lašče
Četrtek, 24. september 2020, ob 18. uri

5. LEVSTIKOV VEČER
KAKO SO SE OBLAČILI IN PLESALI V LEVSTIKOVEM ČASU

Kako so se oblačili in plesali v Levstikovem času – o tem se bo pogovarjala Maja Smole, vodja velikolaške knjižnice Frana Levstika, s svojim gostom, s strokovnjakom s področja etnologije dr. Bojanom Knificem.

 (MKL, Knjižnica Frana Levstika Velike Lašče in Občina Velike Lašče)

 

Program prireditev po Sloveniji


 

Galerija Skedenj, Trubarjeva domačija
Ponedeljek, 5. oktober 2020, ob 18. uri

SPOZNAJ, VARUJ IN OHRANI DEDIŠČINO VELIKIH LAŠČ

V predstavitvi bodo obiskovalci izvedeli katere enote kulturne dediščine z območja občine Velike Lašče so vpisane v registru nepremične kulturne dediščine, seznanjeni bodo pa tudi z merili vrednotenja, ki jih uporabljamo konservatorji za vpis v register.

Posebaj bomo izpostavili nekaj ključnih arheoloških najdišč v Velikolaški pokrajini, saj so bile tu odkrite najdbe iz različnih arheoloških obdobij, najštevilčnejše pa so iz rimskega obdobja, ko je v bližini potekala vicinalna cesta. Prostor bomo predstavili tudi skozi perspektivo starih kart oz. starejših katastrov, pa tudi pojasnili osnovne arheološke metode vrednotenja in raziskav arheoloških najdišč.

Trubarjeva domačija | kataster za KranjskoVelike Lašče na karti Franciscejskega katastra za Kranjsko (1823-1869), list SI AS 176 N011A13, N077A05.

Predavali bosta etnologinja Andreja Bahar Muršič in arheologinja dr. Maja Bricelj, konservatorki z ZVKDS, OE Ljubljana.

(ZVKDS, OE Ljubljana in Občina Velike Lašče – Trubarjeva domačija)

Lepo vabljeni!

 

Občina Velike Lašče – Trubarjeva domačija

 

Program prireditev po Sloveniji