Trubarjeva domačija

IZOBRAŽEVANJE za lokalne turistične vodnike

Trubarjeva domačija | Kulturni animatorji

Z željo po razvoju Velikih Lašč kot privlačne turistične destinacije je potrebno zagotoviti usposobljene vodnike, ki bodo lahko gostom predstavljali našo naravno in kulturno dediščino. Na podlagi Odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju občine Velike Lašče bo zato Občina Velike Lašče v januarju in februarju 2020 izvedla izobraževanje za nove in obstoječe turistične vodnike za območje občine Velike Lašče. Lepo vabljeni vsi, ki vas to delo veseli, še posebej pa vsi tisti, ki se ukvarjate s turistično dejavnostjo v naši občini. Turistična vodenja namreč lahko v občini Velike Lašče izvajajo le vodniki, ki imajo v skladu z odlokom opravljeno posebno strokovno usposobljenost in so vpisani v register lokalnih vodnikov pri Občini Velike Lašče.